cách dùng của câu bị động, vd càng tốt cảm ơn

cách dùng của câu bị động, vd càng tốt cảm ơn

2 bình luận về “cách dùng của câu bị động, vd càng tốt cảm ơn”

 1. Câu bị động  là câu mà chủ ngữ là người hay vật chịu tác động của hành động, được sử dụng để nhấn mạnh đến đối tượng chịu tác động của hành động đó
  EG: The little boy was bitten by the mad dog
  =>Cậu bé bị chó dại cắn

  Trả lời
 2. text[o Sain]
  Cách dùng của câu bị động:
  – Trong Tiếng Anh người ta rất hay dùng câu bị động. Trong câu bị động, chủ ngữ nhận tác động của hành động. Câu bị động được dùng khi muốn nhấn mạnh đến đối tượng chịu tác động của hành động.
  – Nếu trong câu có hai tân ngữ, để nhấn mạnh tân ngữ nào thì ta đưa tân ngữ đó lên làm chủ ngữ. Thường thì chủ ngữ hợp lý của câu bị động sẽ là tân ngữ gián tiếp.
  Ex: I gave him a book
  → He was give a book by me.
  → A book was given to him by me.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới