Cách dùng the number/ a few/ a little/ a number Cho vd

Cách dùng the number/ a few/ a little/ a number
Cho vd

1 bình luận về “Cách dùng the number/ a few/ a little/ a number Cho vd”

 1. * Cấu trúc cách dùng 
  – Little +N không đếm được: rất ít, không đủ dùng (có khuynh hướng phủ định)
  – A little + N không đếm được: có một chút, đủ để làm gì.
  – Few + N đếm được số nhiều: rất ít, không đủ để làm gì (có tính phủ định)
  – A few + N đếm được số nhiều: có một chút, đủ để làm gì.
  – The number :dùng để nói về số lượng; đi với danh từ số nhiều, động từ vẫn ở ngôi thứ 3 số ít. 
  – A number : dùng khi muốn nói có một vài người hoặc một vài thứ gì đó; đi với danh từ số nhiều, động từ chia ở số nhiều.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới