Cách làm bài tập “cho dạng đúng của động từ trong ngoặc”

Cách làm bài tập “cho dạng đúng của động từ trong ngoặc”

1 bình luận về “Cách làm bài tập “cho dạng đúng của động từ trong ngoặc””

  1. B1:Phân tích loại từ cần điền vào ô trống(danh từ,động từ,tính từ,trạng từ,…) bằng cách xem xung quanh chỗ cần điền có những gì đã có sẵn.
    B2:Biến đổi từ đã có trong ngoặc thành từ cần điền rồi điền vào chỗ trống.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới