cái này đúng hay 1.On the Saturdays, my brother often spends two hours exercising at sport centre. cái này đúng ạ 2. On the

cái này đúng hay
1.On the Saturdays, my brother often spends two hours exercising at sport centre.
cái này đúng ạ
2. On the Saturdays, my brother often spends two exercising hours at sport centre.

2 bình luận về “cái này đúng hay 1.On the Saturdays, my brother often spends two hours exercising at sport centre. cái này đúng ạ 2. On the”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới