Câu 31. the/ found/ film/ they/interesting. A. The film they found interesting. B. The film interesting they found. C. They

Câu 31. the/ found/ film/ they/interesting.
A. The film they found interesting. B. The film interesting they found.
C. They found the film interesting. D. They the film found interesting.
Giúp vs ạ. Giải thích cụ thể ra nha mn

2 bình luận về “Câu 31. the/ found/ film/ they/interesting. A. The film they found interesting. B. The film interesting they found. C. They”

 1. Giải đáp : C . They found the film interesting. 
  – Chủ ngữ đứng đầu câu ( They , You, She, We, He, It,..) ( Đây là câu chủ động thì quá khứ đơn ) – Vì thế loại A và B
  – Cấu trúc : S + Ved/V2 + … (N / O ) – loại D
  – The + N 
  – find – found – found
  – Họ thấy bộ phim thú vị.

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   C. They found the film interesting
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Dịch:
  A. Bộ phim họ thấy thú vị
  B. Bộ phim thú vị họ tìm thấy
  C.Họ thấy bộ phim thú vị 
  D. Họ bộ phim thấy thú vị
  Qua 4 đáp án dịch ở trên thì câu có nghĩa chuẩn nhất là câu C
  #sotuyet

  Trả lời

Viết một bình luận