Câu đk loại 1 ,2 và các cách viết lại câu

Câu đk loại 1 ,2 và các cách viết lại câuViết một bình luận

Câu hỏi mới