Câu : “My house is made from wood” có phải là câu bị động không ạ

Câu : “My house is made from wood” có phải là câu bị động không ạViết một bình luận

Câu hỏi mới