CHẮC KHÔNG CÓ AI GIÚP ĐÂU? Answer the question? Should robots replace police officers? Why?

CHẮC KHÔNG CÓ AI GIÚP ĐÂU?
Answer the question?
Should robots replace police officers? Why?

1 bình luận về “CHẮC KHÔNG CÓ AI GIÚP ĐÂU? Answer the question? Should robots replace police officers? Why?”

  1. Answer the question?
    Should robots replacepolice officers ?Why?
    ⇒ No, In my opinion robots are created by humans, they aren’t  intelligent and sensitive enough to protect everyone
    đó là ý kiến riêng của mình ạ^^, mong bạn học tốt!

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới