Chỉ 2 câu thôi, phải giải thích 29. villagers/ be/ friendly/ they/ be/ years/ ago. 30. This/ film/ not/ long/ I/ watch/ yeste

Chỉ 2 câu thôi, phải giải thích
29. villagers/ be/ friendly/ they/ be/ years/ ago.
30. This/ film/ not/ long/ I/ watch/ yesterday

2 bình luận về “Chỉ 2 câu thôi, phải giải thích 29. villagers/ be/ friendly/ they/ be/ years/ ago. 30. This/ film/ not/ long/ I/ watch/ yeste”

 1. 29, The villagers are as friendly as they were years 
  ( so sánh bằng: S+ be+ as adj as+ S, Dân làng vẫn thân thiện như bao năm)
  30, This film isn’t as long as the one I watched yesterday.
  ( so sánh bằng: S+ be+ as adj as+ S, bộ phim này không dài bằng bộ phim hôm qua tôi xem)

  Trả lời
 2. Mời bạn tham khảo
  29. villagers/ be/ friendly/ they/ be/ years/ ago.
  => The villagers are as friendly as they were years ago
  => Cấu trúc so sánh ngang bằng.
  30. This/ film/ not/ long/ I/ watch/ yesterday
  =>The film is not longer than the film I watched yesterday
  => Long là tính từ ngắn. Nên sử dụng cấu trúc so sánh hơn.
  #SimpAnya
  #Hoidap247

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới