Chia động từ I (write) a report .But I promise I (give) you some lelp later

Chia động từ
I (write) a report .But I promise
I (give) you some lelp later

2 bình luận về “Chia động từ I (write) a report .But I promise I (give) you some lelp later”

 1. Giải đáp : am writing – will give .
  – Diễn tả một hành động đang xảy ra khi đang nói đến → Chia thì hiện tại tiếp diễn .
  – Vì ”I” là chủ ngữ số ít có tobe riêng → Dùng tobe ”am” .
  – Động từ ”write” tận cùng là ”e” → Bỏ ”e” thêm ”ing” .
  – S + promise(chia) + S + will/shall + V-inf : Ai đó hứa rằng mình sẽ làm gì …
  – Dịch : Tôi đang viết một bản báo cáo . Nhưng tôi hứa rằng tôi sẽ đưa cho bạn một vài lời gợi ý ngay sau đó .
  #fromthunderwithlove

  Trả lời

Viết một bình luận