cho mk xin cấu trúc của câu so sánh bằng và so sánh hơn(ko cần ví dụ)

cho mk xin cấu trúc của câu so sánh bằng và so sánh hơn(ko cần ví dụ)Viết một bình luận

Câu hỏi mới