chọn từ có chữ viết hoa phát âm khác vs từ còn lại 1. A. bOth B. hOney C. telephOne D. nObody 2. A. Homelan

chọn từ có chữ viết hoa phát âm khác vs từ còn lại
1. A. bOth B. hOney C. telephOne D. nObody
2. A. Homeland B. Household C. Hourly D. However

2 bình luận về “chọn từ có chữ viết hoa phát âm khác vs từ còn lại 1. A. bOth B. hOney C. telephOne D. nObody 2. A. Homelan”

 1. $1$. $B$
  $⇒$ honey đọc là /o/| Các từ khác đọc là /ô/
  $2$. $A$
  $⇒$ homeland đọc là /ô/| Các từ khác đọc là /o/
  $@Bão$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới