Chọn từ thích hợp: All three siblings agreed to __________ their resources in order to start their new business venture. A. f

Chọn từ thích hợp:
All three siblings agreed to __________ their resources in order to start their new business venture.
A. fuse
B. blend
C. mingle
D. pool

1 bình luận về “Chọn từ thích hợp: All three siblings agreed to __________ their resources in order to start their new business venture. A. f”

  1. Giải đáp: D
    – pool+ N số nhiều: tập hợp thứ gì
    – Tạm dịch: Cả ba anh chị em đều đồng ý tập hợp các nguồn lực của họ để bắt đầu liên doanh kinh doanh mới của họ.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới