Chuyển câu sang câu thành câu hỏi và phủ định(tiếng anh) They fly to HCM City every week I have English on Monday gấp l

Chuyển câu sang câu thành câu hỏi và phủ định(tiếng anh)
They fly to HCM City every week
I have English on Monday
gấp lắm mong mn lm nhanh vs ạ

2 bình luận về “Chuyển câu sang câu thành câu hỏi và phủ định(tiếng anh) They fly to HCM City every week I have English on Monday gấp l”

 1. They fly to HCM City every week
  → (?) Do they fly to HCM City every week
  _Every week(Thì HTĐ)
  _ Fly là đt thường , chủ ngữ they mượn trợ đt Do đặt lên đầu (câu hỏi)
  →(-) They don’t fly to HCM City every week
  __Every week(Thì HTĐ)
  __  Fly là đt thường , chủ ngữ they mượn trợ đt do đặt sau chủ ngữ và có not (phủ định)
  I have English on Monday
  → (?) Do you have English on Monday?
  _On monday ( Thì HTĐ)
  _Chủ ngữ I chuyển thành you vì nếu dùng I nghĩa ko hợp lí
  _ have là đt thường , chủ ngữ you dùng trợ đt Do đặt lên đầu (Câu hỏi)
  → (-) I don’t have English on Monday
  _On monday ( Thì HTĐ)
  _ have là đt thường , chủ ngữ I dùng trợ đt do đặt sau chủ ngữ và có not (phủ định)

  Trả lời
 2. – Thì HTĐ :
  + PĐ : S + don’t / doesn’t + V
  + NV : Do / Does + S + V ?
  => DHNB : always , often , sometimes , never , every , …
  * I , You , We , They + don’t
  * He , She , It + doesn’t
  1.
  ( – ) They don’t fly to HCM City every week
  ( ? ) Do they fly to HCM City every week ?
  2.
  ( – ) I don’t have English on Monday
  ( ? ) Do you have English on Monday ?
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới