Clumbus(arrive) in the New World in 1942

Clumbus(arrive) in the New World in 1942

1 bình luận về “Clumbus(arrive) in the New World in 1942”

 1. Giải đáp: arived
  – DHNB quá khứ đơn: in 1942
  – Cấu trúc: S+ V_ed/ bqt
  – “arrive” sang quá khứ là: arrived
  $\text{# Themoonstarhk}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới