Công thức của câu bị động ạ ! Giúp e với e hứa sẽ hậu tạ đầy đủ ạ

Công thức của câu bị động ạ !
Giúp e với e hứa sẽ hậu tạ đầy đủ ạViết một bình luận

Câu hỏi mới