Danh từ, động từ, tính từ, trạng từ (cái nào ko cs thì thôi) của “enjoy”

Danh từ, động từ, tính từ, trạng từ (cái nào ko cs thì thôi) của “enjoy”

1 bình luận về “Danh từ, động từ, tính từ, trạng từ (cái nào ko cs thì thôi) của “enjoy””

 1. động từ: (v)
  – enjoy: thích thú  
  danh từ: (n)
  – enjoyment: sự thích thú
  tính từ: (adj)
  – enjoyable: thú vị, thích thú
  trạng từ (adv)
  – enjoyably: thú vị, thích thú 
  #STMIN

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới