. Đặt 5 câu hỏi thì quá khứ và trả lời

. Đặt 5 câu hỏi thì quá khứ và trả lời

2 bình luận về “. Đặt 5 câu hỏi thì quá khứ và trả lời”

 1. 1. What did you play ? 
  -I played badminton with my friends 
  2. Why did you not answer by yourself ? 
  -Because I was lazy 
  3. Why did you have to ask question on this web ? 
  -Because I was lazy 
  4. Why did you improve yourself ? 
  -Because I was so shy 
  5. Why didn’t you wash the dishes ? 
  -I’m sorry, I had to do my homework

  Trả lời
 2. 5 câu hỏi thì qkđ và trả lời:
  1.
  Câu hỏi: What time did your son get up yesterday? (Hôm qua con trai bạn thức dậy lúc mấy giờ?)
  Trả lời: Yesterday my son woke up at 6 o’clock. (Hôm qua con trai tôi thức dậy lúc 6 giờ.)
  2.
  Câu hỏi: Where did you stay last night? (Tối qua bạn ở đâu?)
  Trả lời: I was at home last night. (Tối qua tôi ở nhà.)
  3.
  Câu hỏi: Was your sister at home night? (Em gái của bạn có ở nhà tối qua không?)
  Trả lời: Yes, she was. My sister was at home last night. (Vâng cô ấy có. Em gái tôi đã ở nhà tối qua.)
  4.
  Câu hỏi: Were you in Peter’s house yesterday? (Bạn đã ở nhà Peter hôm qua phải không?)
  Trả lời: No, I wasn’t. I wasn’t at Peter’s house yesterday. (Không, tôi không. Tôi đã không ở nhà của Peter ngày hôm qua.)
  5. 
  Câu hỏi: Were you sad when you didn’t get a new bicycle? (Bạn có buồn khi không có được một chiếc xe đạp mới không?)
  Trả lời: Yes, I was. (Vâng tôi có)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới