đặt câu hỏi cho câu trải lời : …………………………..? = > It’s hers ( kèm giải thích thì tốt ạ )

đặt câu hỏi cho câu trải lời :
…………………………..? =
> It’s hers
( kèm giải thích thì tốt ạ )Viết một bình luận