Đặt câu hỏi cho phần in hoa : 3. They travel to Nha Trang BY PLANE 4. Nam often leaves home AT 7 O’CLOCK every day.

Đặt câu hỏi cho phần in hoa :
3. They travel to Nha Trang BY PLANE
4. Nam often leaves home AT 7 O’CLOCK every day.

1 bình luận về “Đặt câu hỏi cho phần in hoa : 3. They travel to Nha Trang BY PLANE 4. Nam often leaves home AT 7 O’CLOCK every day.”

 1. $3.$ How do they travel to Nha Trang?
  $-$ Phần gạch chân có “by plane”- chỉ phương tiện giao thông.
  -> Dùng đại từ nghi vấn “How” để nói về cách thức di chuyển.
  – “Họ đến Nha Trang bằng cách nào?”
  $4.$ What time does Nam often leave home every day?
  $-$ Phần gạch chân  là “at $7$ o’clock”- chỉ mốc thời gian cụ thể.
  -> Dùng đại từ nghi vấn “What time”.
  – “Nam thường rời nhà mỗi ngày vào lúc mấy giờ?”

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới