Đặt câu hỏi cho phần in hoa : 5. Lan likes playing TABLE TENNIS 6. I go to the movies TWICE A WEEK

Đặt câu hỏi cho phần in hoa :
5. Lan likes playing TABLE TENNIS
6. I go to the movies TWICE A WEEK

2 bình luận về “Đặt câu hỏi cho phần in hoa : 5. Lan likes playing TABLE TENNIS 6. I go to the movies TWICE A WEEK”

 1. Câu 5
  -> What sports does Lan like playing ?
  – Dịch câu: Lan thích chơi môn thể thao nào?
  – Like + V_ing : thích làm một việc / trò chơi nào đó.
  – Thì hiện tại đơn ( NV ) trong câu: Do /  does + S + V.
  Câu 6
  -> How often do you go to the movies ?
  – Dịch câu: Bao lâu thì bạn đi xem phim ?
  – How often dùng để hỏi về mức độ thường xuyên làm / chơi một cái gì đó
  Chúc bạn học tốt

  Trả lời
 2. 5.What sports does Lan like playing ?
  -> Thì HTĐ ( NV ) : Do / Does + S + V ? ( 5 , 6 )
  => Does + He , She , It
  -> Like + V-ing : Thích làm gì
  -> What sport dùng để hỏi về môn thể thao
  6.How often do you go to the movies ?
  => Do + You , They
  -> How often dùng để hỏi về mức độ thường xuyên
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới