Đặt câu hỏi vs how much và how many về đồ ăn rồi trả lời

Đặt câu hỏi vs how much và how many về đồ ăn rồi trả lờiViết một bình luận

Câu hỏi mới