Đề bài mỗi câu sau có 1lỗi sai hãy tìm lỗi đó và sửa lại : 1: my brother not goes class to learn how to pain 2:In my opinion

Đề bài mỗi câu sau có 1lỗi sai hãy tìm lỗi đó và sửa lại :
1: my brother not goes class to learn how to pain
2:In my opinion more people played monopolwf in the futureViết một bình luận

Câu hỏi mới