Dịch các câu sau sang Tiếng Anh: 1. Mẹ tôi thích nấu ăn và làm những món mới của riêng mình 2. Tôi không ăn đò ăn nhanh vì nó

Dịch các câu sau sang Tiếng Anh:
1. Mẹ tôi thích nấu ăn và làm những món mới của riêng mình
2. Tôi không ăn đò ăn nhanh vì nó không tốt
3. Em gái tôi thích chơi thể thao và tôi cũng thếViết một bình luận

Câu hỏi mới