điền giới từ, phải giải thích: they will be here … a few minutes

điền giới từ, phải giải thích:
they will be here … a few minutesViết một bình luận

Câu hỏi mới