*dies* ; *laughing* ; *wheeze* ; *back away slowly* Cho e hỏi cái đó gọi là gì vậy ạ, và mấy cái dấu * là gì ạ. Có phải là mộ

*dies* ; *laughing* ; *wheeze* ; *back away slowly*
Cho e hỏi cái đó gọi là gì vậy ạ, và mấy cái dấu * là gì ạ. Có phải là một âm thanh thay tiếng ạ?

1 bình luận về “*dies* ; *laughing* ; *wheeze* ; *back away slowly* Cho e hỏi cái đó gọi là gì vậy ạ, và mấy cái dấu * là gì ạ. Có phải là mộ”

 1. -Die: chết/mất
  -Laugh: cười
  -wheeze: khò khè
  -Back away slowly: quay lại nhẹ nhàng
  —————————————————————————————–
   ⇒ Một từ được cho vào giữa 2 dấu ” * ”  ->là một hành động
  Người ta thường dùng như vậy trong các đoạn tin nhắn, văn bản hội thoại,…

  Trả lời

Viết một bình luận