ĐỌC CÁC TỪ SAU VD: get đọc là gét -availability -invitation

ĐỌC CÁC TỪ SAU
VD: get đọc là gét
-availability
-invitationViết một bình luận

Câu hỏi mới