Đổi 2 câu này sang despite hoặc in spite of giúp mình với ạ 1,He stays up too late at night althought the doctor advised him

Đổi 2 câu này sang despite hoặc in spite of giúp mình với ạ
1,He stays up too late at night althought the doctor advised him not to stay up late at night
2,She is playing chess at the moment though she has a lot of homework
Đổi sang despite hoặc in spite of giúp mình với ạ

1 bình luận về “Đổi 2 câu này sang despite hoặc in spite of giúp mình với ạ 1,He stays up too late at night althought the doctor advised him”

 1. Giải đáp + Lời giải chi tiết:
  1. He stays up too late at night althought the doctor advised him not to stay up late at night
  -> Despite the doctor’s advision (not to stay up late at night), he stays up late tonight
  2.She is playing chess at the moment though she has a lot of homework
  -> In spite of having a lot of homework, she is playing chess at the moment
  ***Ghi nhớ: Cấu trúc: Inspite of/Despite + V-ing/cụm N, mệnh đề (S + V+…………….)
  – Dùng V-ing khi S_1 ≡ S_2; dùng cụm N khi S_1 $\neq$ S_2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới