Đổi các câu sau thành câu hỏi và câu phủ định: 1. Mark has a different hobby 2. I like reading book very much 3. We all go to

Đổi các câu sau thành câu hỏi và câu phủ định:
1. Mark has a different hobby
2. I like reading book very much
3. We all go to the cooking club
VD: I do judo every Tuesday
– Do you do judo every Tuesday
– I don’t do judo every Tuesday

2 bình luận về “Đổi các câu sau thành câu hỏi và câu phủ định: 1. Mark has a different hobby 2. I like reading book very much 3. We all go to”

 1. 1. ( – ) Mark hasn’t a different hobby.
  ( ? ) Does Mark has a different hobby?
  2. ( – ) I don’t like reading book very much.
  ( ? ) Do you like reading book very much?
  3. ( – ) We don’t all go to the cooking club.
  ( ? ) Do We all go to the cooking club?
  —————————————————-
  Thì hiên tại đơn – Verb
  ⇒ ( + ) S+V (s/es)
  ( – ) S+do/does not+V infi
  ( ? ) Do/Does+S+ VInfi?

  Trả lời
 2. $1$,
  (-) Mark doesn’t have a different hobby
  (?) Does Mark have a different hobby?
  $2$, 
  (-) I don’t like reading book very much
  (?) Do you like reading book very much?
  $3$, 
  (-) We don’t all go to the cooking club
  (?) Do you all go to the cooking club?
  – Cấu trúc hiện tại đơn:
  + ĐỘNG TỪ THƯỜNG:
  (+) He/ she/it/ Danh từ số ít+ V(s/es)
        I/we/ you/ they/ Danh từ số nhiều+ V(inf)
  (-) He/ she/it/ Danh từ số ít+doesn’t+ V(inf)
        I/we/ you/ they/ Danh từ số nhiều+don’t+ V(inf)
  (?) Does+ he/ she/it/ Danh từ số ít+ V(inf)?
        Do+ I/we/ you/ they/ Danh từ số nhiều+ V(inf)?
  $@themoonstarhk$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới