Don’t eat too much salt.it’s not good for you A. Too B.It’s C.you Sai chỗ nào thế ạ

Don’t eat too much salt.it’s not good for you
A. Too
B.It’s
C.you
Sai chỗ nào thế ạ

1 bình luận về “Don’t eat too much salt.it’s not good for you A. Too B.It’s C.you Sai chỗ nào thế ạ”

 1. Giải đáp: Không có đáp án nào sai ạ.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  – Vì too đứng trong câu phủ định là đúng.
  – Dùng it’s để tránh nhắc lại câu đứng trước.
  – You dùng để khuyên một ai đó.
   

  Trả lời

Viết một bình luận