`+` Động từ phát âm `2` âm tiết trở nên cũng `kt` `=` `1` phụ âm trước nó :??????

`+` Động từ phát âm `2` âm tiết trở nên cũng `kt` `=` `1` phụ âm trước nó :??????Viết một bình luận

Câu hỏi mới