dựa trên công thức: S + V(not) + as + adj/ adv + as + noun/ pronoun 40. There are fewer people at this meeting than at the la

dựa trên công thức:
S + V(not) + as + adj/ adv + as + noun/ pronoun
40. There are fewer people at this meeting than at the last one.
=> There aren’t………………………………………………………………………..Viết một bình luận

Câu hỏi mới