find/ stamps/ I/ interesting/ also/ collecting. Đề bài là sắp xếp nhé

find/ stamps/ I/ interesting/ also/ collecting.
Đề bài là sắp xếp nhé

2 bình luận về “find/ stamps/ I/ interesting/ also/ collecting. Đề bài là sắp xếp nhé”

 1. 1.
  => I also find collecting stamps interesting.
  => I find collecting stamps also interesting.
  @ Cấu trúc:
  S + find + doing something/something + adj.
  \color{white}{\text{#Hoidap247}}
  \color{white}{\text{@Angelinazuize}}

  Trả lời
 2. I also find collecting stamps interesting.
  -> “also” đứng trước động từ thông thường
  ->Cấu trúc của Find:S +find+ N /V-ing+ adj.
  Hoặc:
  I find collecting stamps also interesting.
  -> Cấu trúc:
  S +find+ N /V-ing+ adj.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới