Find the word which has a different stress pattern from the others 1. A. chaos B.circle C.direct D. cannon 2.A

Find the word which has a different stress pattern from the others
1. A. chaos B.circle C.direct D. cannon
2.A succeed B.happen C. replace D. attend
3.A. industry B. density C. consider D. million
4. A. excellent B. marvelous C. familiar D. similar

2 bình luận về “Find the word which has a different stress pattern from the others 1. A. chaos B.circle C.direct D. cannon 2.A”

 1. Giải đáp + Giải thích:
  1C ( câu C nhấn âm 2 còn lại là âm 1 )
  2B ( câu B nhấn âm 1 còn lại là âm 2 )
  3C ( câu C nhấn âm 2 còn lại là âm 1 )
  4C ( câu C nhấn âm 2 còn lại là âm 1 )
  Nhớ vote cho mik 5 sao nha, chúc bn hc tốt <3

  Trả lời

Viết một bình luận