giup e voi ạ vt câu nghĩa k đổi The last time she kissed me was 5 months ago. => She hasn’t It is a long time since we last m

giup e voi ạ
vt câu nghĩa k đổi
The last time she kissed me was 5 months ago.
=> She hasn’t
It is a long time since we last met.
=> We haven’t
When did you have it ?
=> How long

2 bình luận về “giup e voi ạ vt câu nghĩa k đổi The last time she kissed me was 5 months ago. => She hasn’t It is a long time since we last m”

 1. $\color{black}{1}$ She hasn’t kissed me for 5 months
  $\color{black}{-}$ S $\color{black}{+}$ Haven’t / Hasn’t $\color{black}{+}$ V3/Ved $\color{black}{+}$ O $\color{black}{+}$ …..$\color{black}{+}$ Since/For …..
  $\color{black}{2}$ We haven’t met for a long time .
  $\color{black}{≈}$ Như câu 1 $\color{black}{≈}$
  $\color{black}{3}$ How long had you have it ?
  $\color{black}{-}$ How long $\color{black}{+}$ Have/Has $\color{black}{+}$ S $\color{black}{+}$ V3/Ved $\color{black}{+}$ …..

  Trả lời
 2. 1.She hasn’t kissed me for 5 months.
  =>The last time + S + V2/ed + was + time
  =Phủ định của hiện tại hoàn thành : S + have/has not + Vpp + since/for + time
  2.We haven’t met for a long time.
  =>It’s + time + since + S ( last ) + V2/ed
  =Phủ định của hiện tại hoàn thành : S + have/has not + Vpp + since/for + time
  3.How long have you had it ?
  =>When + did + S + V bare ?
  =How long + have/has + S + Vpp ?

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới