giúp em cấu trúc của câu đơn với ạ rõ rõ 1 xíu ạ

giúp em cấu trúc của câu đơn với ạ
rõ rõ 1 xíu ạ

2 bình luận về “giúp em cấu trúc của câu đơn với ạ rõ rõ 1 xíu ạ”

 1. Câu đơn gồm chủ ngữ, động từ 
  +) S+V+O……….
  Trong đó S có vai trò là chủ ngữ
                  V                    động từ
                  O là những thứ còn lại của câu
   #Mimiki                  

  Trả lời
 2. – Câu đơn :
  + Câu đơn gồm : Chủ ngữ, vị ngữ
  + Cấu trúc : $\text{S + V + O}$
  $\text{S : chủ ngữ}$
  $\text{V : động từ}$
  $\text{O : phần còn lại}$
  – – – — – – — – – — –
  ~Gửi bạn~
  $\text{@Tnhye@}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới