How much time do you spend ……….. TV every day

How much time do you spend ……….. TV every day

2 bình luận về “How much time do you spend ……….. TV every day”

 1. Watching 
  Vì spend + V_ing Và watch thường ik sau TV => đáp án là watching
  ( dịch: Bn dành ra bao nhiêu thời gian để xem TV mỗi ngày?)

  Trả lời
 2. $\text{watching}$
  Spend time doing sth: dành thời gian làm việc gì
  Spend time + v-ing nha
  Dịch: Bạn dành bao nhiêu thời gian để xem TV mỗi ngày?

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới