I .. (do) an exercise on the present tenses at this moment and I (think) that I .. (know) how to use it now Dịch + giải thích

I .. (do) an exercise on the present tenses at this moment and I (think) that I .. (know) how to use it now
Dịch + giải thích ngắn

2 bình luận về “I .. (do) an exercise on the present tenses at this moment and I (think) that I .. (know) how to use it now Dịch + giải thích”

 1. I am doing exercise on the present tenses at this moment and I think that I know how to use it now
  Giải thích :
  Vì ở thì hiện tại tiếp diễn nên chia doing
  Nhưng know và think là đặc biệt nên sẽ là nguyên thể.
  Dịch: Tôi đang làm bài tập về các thì hiện tại vào lúc này và tôi nghĩ rằng tôi biết cách sử dụng nó bây giờ
  Mà bạn ơi ko có an exercise đâu nhé

  Trả lời
 2. I am doing (do) exercise on the present tenses at this moment and I think (think) that I  know (know) how to use it now.
  – Giải thích :
  * am doing 
  – Hiện tại tiếp diễn -> Dấu hiệu : at this moment
  – Cấu trúc : ( + ) S + tobe ( am/is/are ) + V-ing + …
  * think và know
  – Là 2 từ đặc biệt nên ta để nó ở dạng nguyên mẫu ( không chia )
  – Tạm dịch : Tôi đang làm bài tập về các thì hiện tại vào lúc này và tôi nghĩ rằng tôi biết cách sử dụng nó bây giờ.
  – — — — – –
  $\text{@Tnhye@}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới