I/everybody/do/work./ believe / should / volunteer

I/everybody/do/work./ believe / should / volunteer

2 bình luận về “I/everybody/do/work./ believe / should / volunteer”

 1. Giải đáp: I believe everybody should do volunteer work
  – S + believe (that) ….: ai đó tin rằng….
  – Should (not) do sth: (không) nên làm gì đó
  – Volunteer work: công việc tình nguyện
  – Tạm dịch: tôi tin rằng mọi người nên làm công việc tình nguyện

  Trả lời
 2. \color{green}{#Quien}
  I believe everybody should do volunteer work.
  @ Dịch : Tôi tin rằng mọi người nên làm công việc tình nguyện.
  S + believe … : ai tin rằng
  – Should do sth :  nên làm gì đó

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới