i (go)______ to school everyday except sunday he (leave)________ the town yesterday dùng đúng thì

i (go)______ to school everyday except sunday
he (leave)________ the town yesterday
dùng đúng thì

2 bình luận về “i (go)______ to school everyday except sunday he (leave)________ the town yesterday dùng đúng thì”

 1. I (go)______ to school everyday except sunday
  -> đáp án : go
  * dấu hiệu : everyday except sunday : mọi ngày trừ chủ nhật => chỉ sự việc lặp đi lặp đi => dùng thì hiện tại đơn
  * cấu trúc áp dụng : S + V(s/es) + …………
  * chủ ngữ là ” I ” nên động từ giữ nguyên
  * tạm dịch : tôi đi học vào mọi ngày trừ chủ nhật
  ——————————————————————————–
  he (leave)________ the town yesterday
  -> đáp án : left
  * dấu hiệu : yesterday : ngày hôm qua => dùng thì quá khứ đơn.
  * cấu trúc áp dụng : S + V_2 + ………….
  * leave là động từ bất quy tắc vì vậy chuyển về quá khứ đổi thành -> left
  * tạm dịch : cậu ấy đã rời thị trấn vào ngày hôm qua.
  ___________________________________________________________________________________
  $@Harryisthebest$

  Trả lời
 2. Parkchaeyoung
  1, go
  -> Sử dụng HTĐ vì có “everyday” là dấu hiệu nhận biết
  -> Công thức:
  +) S + V(s/es)
  -) S + don’t/doesn’t + V
  ?) Do/Does + (not) + S + V
  -> Dấu hiệu nhận biết: everyday, sometimes, often, usually,….
  2, left
  -> Sử dụng QKĐ để chia vì có “yesterday” là dấu hiệu nhận biết
  -> Công thức:
  +) S + V/(ed/P_2)
  -) S + didn’t + V
  ?) Did + (not) + S + V
  -> Dấu hiệu nhận biết: yesterday, last, …….

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới