i had dinner and lan came when i ……………………………………………………………

i had dinner and lan came
when i ……………………………………………………………

2 bình luận về “i had dinner and lan came when i ……………………………………………………………”

 1. Đáp án: When I was having dinner, Lan came 
  When + QKTD, QKĐ
  Hành động kéo dài trong quá khứ chia thì QKTD
  Hành động cắt ngang chia QKĐ
  Dịch: Khi tôi đang ăn/có bữa tối, Lan đến 
  đang ăn tối là hành động kéo dài trong QK –> QKTD
  Lan đến giữa chừng là hành động cắt ngang –> QKĐ
  #STMIN

  Trả lời

Viết một bình luận