` I. ` Passive voice present simple ` 1. ` He opens the door.

` I. ` Passive voice present simple
` 1. ` He opens the door.

2 bình luận về “` I. ` Passive voice present simple ` 1. ` He opens the door.”

  1. 1. The door is opended by him. 
    – Bị động thì hiện tại đơn : 
        S + tobe + V3/ed ( By O ) 
        s + tobe ( not ) + V3/ed ( by O ) 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới