`I.` Put the verbs in brackets in the correct verb forms. `1.` Tickets for the football match (sell) __ at the ticket booth.

`I.` Put the verbs in brackets in the correct verb forms.
`1.` Tickets for the football match (sell) __ at the ticket booth.

2 bình luận về “`I.` Put the verbs in brackets in the correct verb forms. `1.` Tickets for the football match (sell) __ at the ticket booth.”

 1. $⇒$ Thì Hiện tại đơn: S+tobe+V_{pII}+by+O
  $→$ Nói về $1$ sự thật hiển nhiên (dùng hiện tại đơn)
  $⇒$ Trả lời:
  $1.$ Tickets for the football match (sell) are sold at the ticket booth.
  $@daoquocthai20$

  Trả lời
 2. 1.are sold
  -> BĐ – HTĐ : S + is / am / are + VpII ( by O )
  => You , We , They + are
  -> Ta chọn thì HTĐ vì ở đây đang nói về 1 sự thật , chân lí
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới