I was the best person in the marathon. I became the golden…… last night.

I was the best person in the marathon. I became the golden…… last night.

1 bình luận về “I was the best person in the marathon. I became the golden…… last night.”

  1. $\rightarrow$ I was the best person in the marathon. I became the golden medalist last night.
    Giải thích:    $\text{Mạo từ + (Adj) + Noun}$
                        Cần một Noun chỉ người.
             MEDALIST (noun):  Người nhận huy chương, người đạt đc huy chương

    Trả lời

Viết một bình luận