II/ 1. Ô tô bay rất thân thiện với môi trường vì vậy chúng sẽ phổ biến 2. Học sinh dùng chong chóng tre để đến trường 3. Hệ t

II/ 1. Ô tô bay rất thân thiện với môi trường vì vậy chúng sẽ phổ biến
2. Học sinh dùng chong chóng tre để đến trường
3. Hệ thống giao thông tốc độ cao sẽ có vào năm 2050
giúp mik dịch sang T.Anh cảm ơn m.n nhìu ạ

1 bình luận về “II/ 1. Ô tô bay rất thân thiện với môi trường vì vậy chúng sẽ phổ biến 2. Học sinh dùng chong chóng tre để đến trường 3. Hệ t”

 1. II
  1 Flying cars are very eco-friendly, so they will be popular
  – eco-friendly (adj): thân thiện với môi trường
  – flying car (n): ô tô bay | vì đây là “ô tô bay” nói chung nên phải ở dạng số nhiều => thêm s
  – “ô .. trường” => miêu tả => HTĐ: S + is/am/are + adj/N | flying cars là S số nhiều nên to be là are
  – so: vì vậy
  – Vế sau có “sẽ” => TLĐ: S + will + V: ai/cái gì sẽ làm gì
  2 Students use bamboo pinwheels to go to school
  – use (v): sử dụng
  – N + N => danh từ đứng trước bổ nghĩa cho danh từ đứng sau => bamboo (tre) pinwheels (chong chóng) -> chong chóng tre
  3 High-speed transport system will be available in 2050
  – high-speed (adj): tốc độ cao + transport system: hệ thống giao thông => hệ thống giao thông tốc độ cao
  – có năm trong tương lai (2050) => TLĐ: S + will + V: ai/cái gì sẽ làm gì
  – available (adj): cố sẵn, có thể dùng

  Trả lời

Viết một bình luận