III. Change these statements into reported speech 1. She said, Ill see you tomorrow. 2. He said, I saw her yesterday. 3. Sh

III. Change these statements into reported speech
1. She said, Ill see you tomorrow.

2. He said, I saw her yesterday.

3. She said, I dont like this film.

4. Tom said, I went swimming today.

5. He said, I met her about 3 months ago.

Bài không giống trên mạng, các bạn đọc kĩ và giúp mình với, mong được lời giải chi tiết ạ *lời giải chi tiết chứ không phải dịch lại đâu ạ* mình cảm ơnnnnViết một bình luận

Câu hỏi mới