` III. ` Past modal & future. ` 19. ` Will the teacher test our English? ` => ` Nhanh giúp tôi nhé?

` III. ` Past modal & future.
` 19. ` Will the teacher test our English?
` => ` Nhanh giúp tôi nhé?

2 bình luận về “` III. ` Past modal & future. ` 19. ` Will the teacher test our English? ` => ` Nhanh giúp tôi nhé?”

 1. $\text{#LeePhuong}$
  $\text{19,}$ Will our English be tested by the teacher?
  – Cấu trúc : Will + V → Will + be + V3/V-ed.
  – Tạm dịch : Tiếng Anh của chúng ta sẽ được kiểm tra bởi giáo viên?

  Trả lời
 2. -> Will our English be tested by the teacher?
  => Câu hỏi bị động có động từ khiếm khuyết
  => Form: Modal verb+S+be+$V_{ed}$/$V_{3}$+O
  Dịch: Tiếng Anh của chúng ta sẽ được kiểm tra bởi giáo viên phải không?
  #Darmon

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới