is she chinese or american dịch ra helpppppppppppp

is she chinese or american
dịch ra
helpppppppppppp

2 bình luận về “is she chinese or american dịch ra helpppppppppppp”

 1. Is she chinese or american ?
  dịch
  Cô ấy là người Trung Quốc hay người Mỹ ?
  ở thể khẳng định
   she is chinese or american
  dịch
  Cô ấy là người Trung Quốc hoặc người Mỹ
  ở thể phụ định
   she isn’t chinese or american
  dịch
  Cô ấy không phải là người Trung Quốc hay người Mỹ

  Trả lời
 2. Is she chinese or american?
  => Cô ấy là người Trung Quốc hay người Mỹ?
  Từ vựng:
  Chinese: người Trung Quốc 
  American: người Mỹ

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới