làm giúp mình:farmers/hard/morning/work/night/till/from(xếp từ thành câu í ạ)

làm giúp mình:farmers/hard/morning/work/night/till/from(xếp từ thành câu í ạ)

1 bình luận về “làm giúp mình:farmers/hard/morning/work/night/till/from(xếp từ thành câu í ạ)”

 1. Farmers work hard from morning till night.
  – Dùng thì hiện tại đơn.
  – Chủ từ “farmers” là số nhiều nên động từ không thêm “s”
  – Dịch: Nông dân làm việc chăm chỉ từ sáng đến tối.
  #TranDucQuangNBK

  Trả lời

Viết một bình luận