LISTENING: Im here at Noi Bai Airport to tell you about this (1) .. flying car. It just landed here at the airport 15 minute

LISTENING:
Im here at Noi Bai Airport to tell you about this (1) .. flying car. It just landed here at the airport 15 minutes ago. So this vehicle is call TF-XTM. It was designed in (2) . But it will take a couple of years before you can own yours. Its a kind of (3) .. car and airplane. It has (4) benefits. With it automated system, the car can avoid (5) It drives at 300 kph impressive, isnt it? It has four seats, so your (6) .. or friends can join the ride. The coolest thing is (7) to drive a TF-XTM is (8) .: youll be able to do it just after a few hours!

1 bình luận về “LISTENING: Im here at Noi Bai Airport to tell you about this (1) .. flying car. It just landed here at the airport 15 minute”

 1. I’m here at Noi Bai Airport to tell you about this amazing flying car. It just landed here at the airport 15 minutes ago.
  So this vehicle is called TF-X™. It was designed in 2013. But it will take a couple of years before you can own yours. It’s a kind of driverless car and airplane. It has many benefits. With its automated system, the car can avoid traffic. It drives at 300 kph – impressive, isn’t it? It has four seats, so your family or friends can join the ride. The coolest thing is learning to drive a TF-X™ is simple: you’ll be able to do it just after a few hours! 
  Dịch nghĩa:
  Tôi đang ở sân bay Nội Bài để nói cho bạn biết về chiếc xe hơi bay tuyệt vời này. Chiếc xe vừa hạ cánh tại sân bay cách đây 15 phút.
  Chiếc xe này được gọi là TF-X ™. Xe được thiết kế vào năm 2013. Nhưng sẽ mất một vài năm trước khi bạn có thể sở hữu. Đó là một loại xe hơi và máy bay không người lái. Xe này có nhiều lợi ích. Với hệ thống tự động, chiếc xe có thể tránh các vấn đề giao thông. Xe có tốc độ 300 km/h – ấn tượng, phải không? Xe có bốn chỗ ngồi, vì vậy gia đình hoặc bạn bè của bạn có thể tham gia trong cùng một chuyến đi. Điều thú vị nhất là việc học cách lái một chiếc xe TF-X ™ rất đơn giản: bạn sẽ có thể lái được chỉ sau vài giờ! 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới